Leasing pracowniczy
zatrudnienie tymczasowe

Leasing pracowniczy, czyli wynajem pracowników na godziny przez Agencję, która pełni rolę  pracodawcy dla wynajmowanych pracowników.

EU-PEGAZ posiada status Agencji Pracy Tymczasowej, dzięki czemu może zapewniać naszym klientom pracowników tymczasowych. Delegujemy (leasingujemy) do pracy pracowników tymczasowych z Ukrainy, Mołdawii oraz Białorusi. Odbywa się to z pełnym poszanowaniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 09.07.2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Szukasz pracownika?

Skorzystaj z formularza on-line

Wyszukujemy pracowników wg. kryteriów przekazanych przez klienta.

wypełnij kwestionariusz

Współpraca w ramach leasingu pracowniczego:

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Brak biurokracji po Państwa stronie.

Mieszkanie

Wyszukujemy, zakwaterowujemy i opłacamy mieszkanie dla pracowników.

Dodatkowe elementy

Dowóz pracowników do miejsca pracy;
Zapewniamy im odzież roboczą lub ochronną;
Wyrabiamy książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Szybka realizacja zadań

Zapewniamy pracowników od 7 do 14 dni.

Obsługa kadrowo płacowa

Wypłacamy wynagrodzenia pracownikom, odprowadzamy składki do ZUS i US.

Stała opieka koordynatora

Powyżej 30 osób wyznaczamy koordynatora, znającego język polski, ukraiński i rosyjski. Sprawuje on nadzór nad porządkiem organizacyjnym pracowników.


Skontaktuj się z Nami

+48 730 828 786

Telefon