Rekrutacja
Pracowników ze Wschodu

Wyszukiwanie, selekcja i rekrutacja pracowników zgodnie z wymaganiami klientów, wśród obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Mołdawii.

Pod szyldem EU-PEGAZ kryje się przedsiębiorstwo, które dostarcza klientom wysokiej jakości rozwiązania powszechnie znane jako outsourcing procesów. Zapewniamy naszym klientom pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Odbywa się to z pełnym poszanowaniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach usługi, jednorazowej rekrutacji, poszukujemy pracowników z Ukrainy, Białorusi oraz z Mołdawii w różnych branżach i specjalizacjach m.in:

Produkcyjni i magazynowi

Pracownicy fizyczni

Pracownicy biurowi

Proces rekrutacji

  • 1

    EU-PEGAZ wyszukuje pracowników zgodnie z kryteriami zaznaczonymi przez klienta w kwestionariuszu pracodawcy

  • 2

    EU-PEGAZ dostarcza pracodawcom, pracowników, na okres próbny trwający od 7 do 14 dni, w przypadku cudzoziemców, zapewniamy dokumenty pozwalające legalnie zatrudnić pracownika.

  • 3

    Jeśli klient  w czasie okresu próbnego nie złoży reklamacji za wykonaną usługę, następuję rozliczenie procesu rekrutacji.


Skontaktuj się z Nami

+48 730 828 786

Telefon

Rekrutacja pracowników z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii na zamówienie Klienta.  Zapewniamy odpowiednią selekcję i prezentację wykwalifikowanych i zmotywowanych kandydatów gotowych do podjęcia pracy. Specjalizujemy się w zatrudnianiu pracowników ze Wschodu, zapewniając wysoką rentowność inwestycyjną. Poszukujemy pracowników produkcyjnych i magazynowych, wykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz pracowników biurowych niższego i średniego szczebla. Większość naszych kandydatów włada wieloma językami w tym polskim i angielskim. Współpracując z nami Klient oszczędzi czas i pieniądze na procesie rekrutacji oraz obniży koszty pracy.