Zatrudnienie cudzodziemca
Legalizacja pobytu

Oferujemy doradztwo przy  zatrudnieniu obcokrajowców, uzyskujemy w imieniu pracodawców wszystkie niezbędne dokumenty, które umożliwiają legalne zatrudnienie cudzoziemców. Skutecznie i zgodnie z obowiązującym prawem,  legalizujemy pobyt obcokrajowców w Polsce.

Główną działalnością EU-PEGAZ jest pozyskiwanie i zatrudnienie obcokrajowców m.in. obywateli Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Legalne wykonywanie  przez cudzoziemców pracy na terenie Polski jest obwarowane szeregiem prawnych warunków, które wymagają  sprawnej i skutecznej obsługi administracyjno -  urzędowej gwarantowanej przez naszą firmę. 

W ramach tej usługi, w imieniu pracodawcy, EU-PEGAZ uzyskuje wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do legalnego zatrudnienia cudzoziemca w Polsce:

Uzyskujemy wszystkie potrzebne dokumenty

w celu zatrudnienia obcjokrajowca
  • Uzyskanie wizy w Konsulacie RP na Białorusi, na Ukrainie, oraz w Mołdawii przez przyszłego pracownika;
  • Rejestracja oświadczenia informującego o zamiarze powierzenie pracy obywatelom Białorusi, Mołdawii, oraz Ukrainy  na okres 6 miesięcy .
  • Uzyskanie zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E na okres od 3 miesięcy do 3 lat.
  • Wyrobienia karty czasowego pobytu z dostępem do rynku pracy, tzw. uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracy maksymalnie na okres 3 lat.
  • Anulowanie w urzędach wszystkich wymienionych wyżej usług w przypadku, gdy kandydat zrezygnuje z pracy na rzecz pracodawcy.

W tym pakiecie usług z pracownikiem jesteśmy związani na okres min. 6 miesięcy od dnia podpisania umowy kandydata z pracodawcą.


Skontaktuj się z Nami

+48 730 828 786

Telefon